Tag Archives: รถไฟรางไม้

โป่งแยงรถไฟรางไม้ จังเกิ้ลโคสเตอร์ แห่งแรกในไทย ที่อำเภอแม่ริม

สมกับเป็นเมือง 1 ใน 20 ของโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเล …

อ่านต่อ