Tag Archives: รถเมล์เชียงใหม่

รู้จักมั้ย รถเมล์ 15 บาทตลอดสาย เชียงใหม่

ปัจจุบัน (19 มิถุนายน 2559) มีการเปิดวิ่งบริการของรถโดยสารปร …

อ่านต่อ

เชียงใหม่เปิดวิ่งแล้วรถเมล์แอร์ 20 บ.ตลอดสาย

เชียงใหม่เปิดวิ่งแล้วรถเมล์แอร์ 20 บ.ตลอดสายบรรเทาปัญหารถติด …

อ่านต่อ