Tag Archives: ผ้าทอมือ

พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา บ้านไร่ไผ่งามแห่งเมืองจอมทอง

ทางเข้าพิพิํธภัณฑ์ผ้าป้าดา บ้านไร่ไผ่งาม ท็อปเชียงใหม่พาไปชม …

อ่านต่อ