Tag Archives: ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เล่าขานอดีตถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตึกสีขาวตั้งตะหง่านตรงข้ามกับอนุสาว …

อ่านต่อ