Tag Archives: ถนนราชดำเนิน

ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ประตูท่าแพ

ถนนคนเดินเชียงใหม่…นักดนตรีกลางถนนผู้สร้างสีสัน..พระเอ …

อ่านต่อ

เยี่ยมชมวัดชัยพระเกียรติ สักการะพระพุทธรูปเมืองราย (พระเจ้าห้าตื้อ)

ในตัวเมืองเชียงใหม่มีวัดมากมายหลายแห่งและอยู่ใกล้ๆ กัน ตั้งช …

อ่านต่อ