Tag Archives: ดอยศิลา

เที่ยวถ้ำเมืองออน นมัสการพระธาตุนมผาศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุธรรมชาติหนึ่งเดียงในโลก

บนเส้นทางจากสายสันกำแพง – แม่ออน  มหานครล้านนาเชียงใหม …

อ่านต่อ