Tag Archives: คูเมือง

วัดโลกโมฬี สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ “สุริโยทัย”

วัดโลกโมฬีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดเกล้าฯ …

อ่านต่อ

วัดอินทขีลสะดือเมือง เสาหลักเมืองเมื่อแรกเริ่มสร้างเชียงใหม่

วิหารไม้สร้างออกมาบนถนนอินทรวโรรส เพราะมีเหตุผลดั่งเดิม วัดอ …

อ่านต่อ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สุดล้ำค่าจิตรกรรมวิหารลายคำ (ปีมะโรง)

วัดคู่บ้านคู่เมืองอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเท …

อ่านต่อ