Tag Archives: กู่คำ

พระเกศาธาตุ วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง) อำเภอสารภี เชียงใหม่

ท็อปเชียงใหม่พาไปชม วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือที่ชาวบ้านเรียกวัดก …

อ่านต่อ