Tag Archives: กวางผา

จ้าวแห่งความเร็วกวางผา หิมาลัย

เคลื่อนที่ได้คล่องแคลว ว่องไว ปราดเปรียว อาศัยอยู่บนภูเขาสูง …

อ่านต่อ