Tag Archives: กลางเวียง

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เล่าขานอดีตถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตึกสีขาวตั้งตะหง่านตรงข้ามกับอนุสาว …

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์

ในทุกๆ วัน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมีนักท่องเที่ยวแวะเว …

อ่านต่อ