หน้าแรก38 ดอย 38 โครงการหลวงโครงการหลวงแม่โถ

โครงการหลวงแม่โถ

เนื่องจากพื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความลำบากยากจนเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้ก่อตั้งขึ้น ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ลักษณะที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,200 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 85.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,433.59 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ในอำเภอฮอดและอำเภอแม่แจ่ม ประชากร 792 ครัวเรือน อุณหภูมิเฉลี่ย 19.5 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 • ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดหวาน เบบี้ฮ่องเต้ คอสสลัด เรดโครอล โอ๊คลีฟแดง ผักโขมแดง ฯลฯ
 • ชมการปลูกผักในโรงเรือนไม้ไผ่
 • ชมแปลงส่งเสริมไม้ผล เช่น  อะโวกาโด พลับ แบล็คมัลเบอร์รี่ เคปกูสเบอร์รี่ ฯลฯ
 • ชมแปลงดอกอัสสโตรมีเรีย

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง
 • งานปีใหม่ม้ง (กินวอ) จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม
 • ประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • จุดชมทิวทัศน์ดอยแม่โถ อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาและผืนป่ากว้างไกล ช่วงฤดูหนาวยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม
 • จุดชมวิวผาบ่อเหล็ก เป็นหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร ห่างจากศูนย์ฯ 3-4 กิโลเมตร
 • น้ำตกแม่ลิด มีความกว้างประมาณ 12-15 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก
 •  น้ำตกแม่แอบ มีความกว้างประมาณ 10-12 เมตร

โครงการหลวงแม่โถ (2) โครงการหลวงแม่โถ (3) โครงการหลวงแม่โถ (4) โครงการหลวงแม่โถ (1)

ของฝากของที่ระลึก

 • ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล
 • งานหัตถกรรมชาวเขา เช่น ผ้าปัก ผ้าทอ ฯลฯ

ที่พัก

 • มีบ้านพักรับรองในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง มี 2 ห้อง รับรองได้ห้องละ 4 คน และมีสถานที่กางเต็นท์
 • มีบ้านพักรับรองที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ จำนวน 4 หลัง รองรับได้ 40 คน และมีสถานที่กางเต็นท์รองรับได้ 50 หลัง

ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่มีบริการจัดทำอาหารให้ในราคาตามที่ตกลง และควรติดต่อล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ

เมนูแนะนำ

แกงหน่อไม้ น้ำพริกแกล้มผักโครงการหลวง

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง)ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร 053- 210-935 หรือ 085-623-3295

จุดชมทิวทัศน์ดอยแม่โถ เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จแม่โถ ในปี พ.ศ. 2523 การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1270 ถึงบ้านเลาลี ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร แยกขวามือเข้าไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ

แหล่งข้อมูล www.thairoyalprojecttour.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -