หน้าแรก38 ดอย 38 โครงการหลวงโครงการหลวงแกน้อย

โครงการหลวงแกน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านแกน้อย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎร ที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกฝิ่น การปลูกข้าวที่สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง พื้นที่เพาะปลูกเริ่มให้ผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากปลูกพืชที่เดิมเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยขาดการบำรุงดิน และมีปัญหาการพังทลายของดิน ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้มีความลาดเทแต่ไม่สูงชันมาก และมีแหล่งน้ำที่จะสามารถพัฒนาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน และใช้ทำการเกษตรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นรายได้ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นงบในการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  91.53 ตารางกิโลเมตร หรือ  57,210 ไร่ ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน  ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ แกน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้แกน้อยกลายสภาพเป็นเมืองปิด แต่หลังจากมีการก่อตั้งโครงการหลวง ความเจริญในด้านต่างๆ ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 • ชมแปลงสาธิตและแปลงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะเขือเทศเชอรี่หวานสีแดง ฯลฯ
 • ชมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล เช่น แมคคาเดเมีย บ๊วย พลัม ฯลฯ
 • ชมแปลงปลูกไม้ดอก

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ งานหัตถกรรมทอผ้า
 • ประเพณีปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการเต้นจะคึ ล้อมกันเป็นวงกลมตามจังหวะดนตรี
 • ชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนนาน และชมการอนุรักษ์บ้านดินแบบดั้งเดิม
 • ชมวิถีชีวิตชาวลาหู่ งานหัตถกรรมทอผ้าและเย็บปักลวดลายที่มีความสวยงาม

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • ชมวิวป่าสนธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
 •   ถ้ำไชยา อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 5 กิโลเมตร
 • ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีช่องขนาดคนลอดผ่านได้ เหนือขึ้นไปมีถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านใน
 • น้ำตาลห้วยจันทร์ เป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 ชั้น อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 4.5 กิโลเมตร
 • จากบ้านแกน้อยสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังบ้านเปียง อำเภอหลวงเวียงแหง ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน อยู่ติดกับประเทศพม่า ระหว่างทางจะมีวิวสวยๆให้ชม

โครงการหลวงแกน้อย (2) โครงการหลวงแกน้อย (3) โครงการหลวงแกน้อย (4) โครงการหลวงแกน้อย (1)

ของฝากของที่ระลึก

 • ผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาล
 • สินค้าหัตถกรรม เช่น ย่ามทำจากผ้าของของชาวเขา

ที่พัก-ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักแบบเรียบง่ายให้บริการ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายควรหาที่พักบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน ซึ่งภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าจัดเตรียมให้ได้ หากเดินทางมาเป็นหมู่คณะ

การเดินทาง

จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอเชียงดาว ปัจจุบันมีเส้นทางเลี่ยงเมือง ถึงสามแยกเมืองงาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1173 (เมืองงาย – เมืองนะ) ผ่านเมืองนะ ขึ้นเขาสูงชันระยะทางค่อนข้างยาวลงเขาสู่แอ่งที่ราบก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านแกน้อย รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางราว 3-4 ชั่วโมง (สภาพเส้นทางลาดยางสลับกับลูกลังบางช่วงระยะสั้นๆ สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร 053-318-310 หรือ 081-883-3449 หรือ 081-950-9136

แหล่งข้อมูล www.thairoyalprojecttour.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -