หน้าแรก38 ดอย 38 โครงการหลวงโครงการหลวงห้วยน้ำริน

โครงการหลวงห้วยน้ำริน

ด้วยเหตุที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย เพราะชาวบ้านบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ข้าวไร่และข้าวโพด ปีพ.ศ.2525 หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี โปรดให้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวเขาลดการปลูกฝิ่น มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทำการเกษตรด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 19.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,890 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่  6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย บ้านห้วยน้ำริน บ้านดอยมด และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง บ้านแสนเจริญ บ้านแม่ขะจาน ประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ามูเซอ กะเหรี่ยง และคนพื้นเมือง จำนวน 366 ครัวเรือน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • ชมแปลงส่งเสริมและสาธิตผลผลิตตามฤดูกาล เช่น หัวผักกาดขาว ถั่วแขก ถั่วแดง แครอท ผักกาดหวาน คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง บล็อคโคลี่ พริกซูปเปอร์ฮอท พลับ สตรอเบอรี่ ฯลฯ
  • ชมแปลงไม้ดอก เช่น ไฮเปอร์ริกัม  เฟินเขากวาง ลิอะทรีส เฟินหนัง แคลล่าลิลี่ พุซซิวิลโล่ ฯลฯ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  • ชมวิถีชีวิตของชาวเขา เช่น การตำข้าวโดยใช้ครกระเดื่อง การทอผ้ากี่เอวแบบกะเหรี่ยงของกลุ่มแม่บ้าน การทำไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มแม่บ้านเมืองน้อย การตีเครื่องเงินแบบกรรมวิธีโบราณ
  • ประเพณีปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มีการทำบุญและเลี้ยงฉลอง มีการเล่นดนตรีประกอบการเต้นจะคึ การละเล่นต่างๆ ชาวบ้านจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสวยงาม เพื่อร่วมงานที่ลานในหมู่บ้าน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  • บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ระยะทางจากศูนย์ 16 กิโลเมตร
  • น้ำตกเมืองน้อย เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง 10 เมตร และไหลเป็นทางไปจนถึงน้ำตกห้วยม่วง เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ  ป่าเขา พรรณไม้นำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่นที่เป็นคนในชุมชน

huaynamrin (2) huaynamrin (3) huaynamrin (4) huaynamrin (1)

ของฝากของที่ระลึก

  • ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล
  • งานหัตถกรรมชาวเขา เช่น ผ้าทอกี่เอวของชาวกะเหรี่ยง  เครื่องเงินโบราณ  มีดแบบมูเซอ ไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ

ที่พัก-ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง 2 หลัง รองรับได้หลังละ 10 คน มีสถานที่กางเต็นท์ บริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน ซึ่งภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง หรือสามารถเตรียมอาหารมาทำเองก็ได้ นอกจากนี้บริเวณบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ก็มีร้านอาหารไว้คอยให้บริการมากมาย ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสชีวิตชนเผ่ามูเซอ สามารถพักแบบโฮมสเตย์ที่ห้วยน้ำริน-ห้วยมด และที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์ที่บ้านเมืองน้อย พักได้ 50 คน

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ประมาณหลัก กม. ที่ 63-64 จะมีทางแยกซ้ายตรงทางเข้าโครงการฯ เป็นถนนลาดยาง 8 กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรัง 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง  72 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร 053-163-343, 081-030-6417, 083-323-2825

แหล่งข้อมูล www.thairoyalprojecttour.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -