หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP โคมไม้ลอยน้ำธรรมชาติ

สินค้าOTOP โคมไม้ลอยน้ำธรรมชาติ

รหัสขนส่ง : 504193
รหัสผู้ประกอบการ : 501500018
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไไม้ลอยน้ำธรรมชาติ
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท บี.เอ็ม.เอ .เดคอร์เรท จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 120
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมั
ที่อยู่ : 90 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-433074


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -