สินค้าOTOP Lilycard

รหัสขนส่ง : 504103
รหัสผู้ประกอบการ : 501900072
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Lily card
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : จิตรา กันทะวงค์
กำลังการผลิต/เดือน : 2000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 49.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : Germamy England Canada
ที่อยู่ : 63/2 ม.4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5165763


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -