สินค้าOTOP KOYOTELUMKA

รหัสขนส่ง : 502018
รหัสผู้ประกอบการ : 501400011
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KOYOTE LUMKA
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกาศกิจการสุรา
กำลังการผลิต/เดือน : 500 ขวด
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 380.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 80 ม.11 ถนนมนัสคัทรีโรด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-293001


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า