สินค้าOTOP ไส้อั่ว

รหัสขนส่ง : 501087
รหัสผู้ประกอบการ : 502400030
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไส้อั่ว
ระดับดาว : 1
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารพื้นเมือง สกุลทิพย์
กำลังการผลิต/เดือน : 100 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 300.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 134/1 ม.3 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0318050


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -