สินค้าOTOP ไม้แกะสลักกวางป่า

รหัสขนส่ง : 504042
รหัสผู้ประกอบการ : 501300046
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้แกะสลัก กวางป่า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : บ้านบุญขันแก้่ว
กำลังการผลิต/เดือน :
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : จีน
ที่อยู่ : 64/2 ม.9 ซอย2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896379463


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า