หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 1 ดาวสินค้าOTOP โทรศัพท์โบราณ

สินค้าOTOP โทรศัพท์โบราณ

รหัสขนส่ง : 504196
รหัสผู้ประกอบการ : 501500022
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โทรศัพท์โบราณ
ระดับดาว : 1
ชื่อผู้ประกอบการ : กำจร สายวงศ์อินทร์
กำลังการผลิต/เดือน : 40
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ประเทศแถบยุโรป
ที่อยู่ : 54 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7297335


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -