สินค้าOTOP โคมไฟเส้นด้าย

รหัสขนส่ง : 504085
รหัสผู้ประกอบการ : 500100083
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โคมไฟเส้นด้าย
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : cm cotton lantern
กำลังการผลิต/เดือน : 2000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : เยอรมัน อิตาลี่ เนเธอเเลนด์ กรีช
ที่อยู่ : 449/1 ม.1 ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2356335


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า