หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP แฟชั่นล้านนาสู่สากลเสื้อสูทรำคอปีน

สินค้าOTOP แฟชั่นล้านนาสู่สากลเสื้อสูทรำคอปีน

รหัสขนส่ง : 503198
รหัสผู้ประกอบการ : 501200056
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แฟชั่นล้านนาสู่สากลเสื้อสูทรำคอปีน
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าภูดาว
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,800.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น อเมริกา(ผ่านตัวแทน)
ที่อยู่ : 40 ม.4 ถนนทุ่งเสี้ยว-โรงวัว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-829104


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -