หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP แจกันสกัลลายจากไม้มะม่วง

สินค้าOTOP แจกันสกัลลายจากไม้มะม่วง

รหัสขนส่ง : 504096
รหัสผู้ประกอบการ : 501300105
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แจกันสกัลลายจากไม้มะม่วง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : บ้านหม้อแมงโก้วู๊ด (นาง ลัดดา จินานาง)
กำลังการผลิต/เดือน : 500
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อเมริกา ฝรั่งเศส
ที่อยู่ : 63/2 ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1813602


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -