หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP แกะสลักช้างไม้(ช้างป่า)

สินค้าOTOP แกะสลักช้างไม้(ช้างป่า)

รหัสขนส่ง : 504266
รหัสผู้ประกอบการ : 501200044
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักช้างไม้ (ช้างป่า)
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : วิทยา เมืองใจ
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 75/2 ม.2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1851900


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -