สินค้าOTOP เสื้อสำเร็จรูปบุรุษ

รหัสขนส่ง : 503236
รหัสผู้ประกอบการ : 501600007
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูปบุรุษ
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านตาลกลาง
กำลังการผลิต/เดือน : 50-150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,290.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 77 ม.3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9528527


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า