หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เสื้อสตรี

สินค้าOTOP เสื้อสตรี

รหัสขนส่ง : 503040
รหัสผู้ประกอบการ : 501300124
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสตรี
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลร้องวัวแดง
กำลังการผลิต/เดือน : 50
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 108 ม.7 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0861177409


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -