หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เสื้อสตรี

สินค้าOTOP เสื้อสตรี

รหัสขนส่ง : 503123
รหัสผู้ประกอบการ : 500500007
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อสตรี
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเสื้อเมย์
กำลังการผลิต/เดือน : 2000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 390.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 149 ม.7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-887130


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -