สินค้าOTOP เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป

รหัสขนส่ง : 503104
รหัสผู้ประกอบการ : 501900043
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านนามวงศ์
กำลังการผลิต/เดือน : 200000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 950.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : 28 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3910169


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า