หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เสื้อคลุมผ้าฝ้าย

สินค้าOTOP เสื้อคลุมผ้าฝ้าย

รหัสขนส่ง : 503087
รหัสผู้ประกอบการ : 501300075
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อคลุมผ้าฝ้าย
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวมัชฌิมา เศรษฐจินดา
กำลังการผลิต/เดือน : 90-100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 950.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 14/7 ม.4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5172000


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -