สินค้าOTOP เรือจำลอง (แม่วินเรือจำลอง)

รหัสขนส่ง : 504294
รหัสผู้ประกอบการ : 502200026
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เรือจำลอง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ (แม่วินเรือจำลอง)
กำลังการผลิต/เดือน : 300 ลำ
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 3,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 101 ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9610297


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า