หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เซรามิกขัดผิว

สินค้าOTOP เซรามิกขัดผิว

รหัสขนส่ง : 504120
รหัสผู้ประกอบการ : 501900027
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เซรามิกขัดผิว
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : ธ. รุ่งโรจน์ เซรามิก
กำลังการผลิต/เดือน : 5000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 45.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : อิตาลี่ ฝรั่งเศส มัลดีส ออสเตรีย
ที่อยู่ : 274/1 ม.1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7967423


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -