หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เชิงเทียนชาวเขาเผ่าอาข่า

สินค้าOTOP เชิงเทียนชาวเขาเผ่าอาข่า

รหัสขนส่ง : 504128
รหัสผู้ประกอบการ : 500500041
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เชิงเทียนชาวเขาเผ่าอาข่า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : พรมกรณ์คอเลคชั่น
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 135.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ออสเตรเลีย
ที่อยู่ : 87 ม.2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8517976


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -