หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP เครื่องเงินแม้ประดับพลอย

สินค้าOTOP เครื่องเงินแม้ประดับพลอย

รหัสขนส่ง : 503127
รหัสผู้ประกอบการ : 501400046
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องเงินแม้ประดับพลอย
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : นายศรัณย์กร มาตนอก
กำลังการผลิต/เดือน : 300
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 1,900.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 411/138 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0146148


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -