สินค้าOTOP เครื่องปั้นดินเผา(ช้างจานโชว์)

รหัสขนส่ง : 504140
รหัสผู้ประกอบการ : 500500053
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั้นดินเผา(ช้างจานโชว์)
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : อัญชลี แก้วดวงทิพย์
กำลังการผลิต/เดือน : 16
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 1 ม.3 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0840419770


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า