หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP เกวียนจำลอง

สินค้าOTOP เกวียนจำลอง

รหัสขนส่ง : 504141
รหัสผู้ประกอบการ : 501500052
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เกวียนจำลอง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางทัศนีย์ ทิพย์ปัญญา
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 76 ม.7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0831227214


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -