สินค้าOTOP หมอนใบชา

รหัสขนส่ง : 504117
รหัสผู้ประกอบการ : 500500096
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมอนใบชา
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : นางอรพิน ไชยถา (กลุ่มหมอนใบชา)
กำลังการผลิต/เดือน : 200
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 100.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 176 ม.3 ถนนบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0895557151


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า