หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP สิงห์25"ลงรักปิดทอง

สินค้าOTOP สิงห์25″ลงรักปิดทอง

รหัสขนส่ง : 504147
รหัสผู้ประกอบการ : 501500029
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สิงห์25″ลงรักปิดทอง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายเจริญ มะจันทร์
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 6,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 35 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8532956


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -