หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP สร้อยกะลาถักพร้อมต่างหู

สินค้าOTOP สร้อยกะลาถักพร้อมต่างหู

รหัสขนส่ง : 503115
รหัสผู้ประกอบการ : 501500108
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สร้อยกะลาถักพร้อมต่างหู
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : กะลาดูดี เชียงใหม่
กำลังการผลิต/เดือน : 2000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 800.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 279 ม.2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9511135


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -