หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP สมุดบันทึก

สินค้าOTOP สมุดบันทึก

รหัสขนส่ง : 504247
รหัสผู้ประกอบการ : 500700022
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สมุดบันทึก
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มกระดาษสา
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 2,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 97 ม.7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-120732


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -