หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP สบู่แกะสลัก

สินค้าOTOP สบู่แกะสลัก

รหัสขนส่ง : 504289
รหัสผู้ประกอบการ : 501100004
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่แกะสลัก
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : Wit Soap Flowers
กำลังการผลิต/เดือน : 6000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : นอร์เวย์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : 93 ม.2 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 080-132-7780


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -