หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP สบู่สมุนไพรสกัด

สินค้าOTOP สบู่สมุนไพรสกัด

รหัสขนส่ง : 505011
รหัสผู้ประกอบการ : 500100125
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่สมุนไพรสกัด
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มบ้านศักยภาพ
กำลังการผลิต/เดือน : 3000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 60.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 33 ซอย6 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0897001039


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -