หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP สตรอเบอร์รี่อบแห้ง

สินค้าOTOP สตรอเบอร์รี่อบแห้ง

รหัสขนส่ง : 501067
รหัสผู้ประกอบการ : 502400010
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สตรอเบอร์รี่อบแห้ง
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ
กำลังการผลิต/เดือน : 100 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 301 ม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8516235


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -