หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 5 ดาวสินค้าOTOP ลูกประคบสมุนไพร

สินค้าOTOP ลูกประคบสมุนไพร

รหัสขนส่ง : 505027
รหัสผู้ประกอบการ : 501100033
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลูกประคบสมุนไพร
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฤาษีทรงอาทิตย์
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 150.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 59 ม.8 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8881616


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -