หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ย่ามต่อลาย

สินค้าOTOP ย่ามต่อลาย

รหัสขนส่ง : 503126
รหัสผู้ประกอบการ : 501900001
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ย่ามต่อลาย
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มเรณูผ้าฝ้าย
กำลังการผลิต/เดือน : 50-100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 350.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 93 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1672322


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -