หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 1 ดาวสินค้าOTOP มันฝรั่งทอดกรอบ

สินค้าOTOP มันฝรั่งทอดกรอบ

รหัสขนส่ง : 501091
รหัสผู้ประกอบการ : 502100029
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มันฝรั่งทอดกรอบ
ระดับดาว : 1
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปวิสหกิจชุมชุนบ้านปงตำ
กำลังการผลิต/เดือน : 3000 กิโลกรัม
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 200.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 134 ม.1 ถนนโชตนา ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7835912


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -