หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 4 ดาวสินค้าOTOP มังกรแม่ลูก ไม้เก่า

สินค้าOTOP มังกรแม่ลูก ไม้เก่า

รหัสขนส่ง : 504114
รหัสผู้ประกอบการ : 501500027
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มังกรแม่ลูก ไม้เก่า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : นายนิคม คำยวง
กำลังการผลิต/เดือน : 1000
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 120,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 127 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-023697


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -