หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 2 ดาวสินค้าOTOP มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง

สินค้าOTOP มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง

รหัสขนส่ง : 501081
รหัสผู้ประกอบการ : 502400019
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : สหกรณืผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง
กำลังการผลิต/เดือน : 3000 กก.
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 280.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่อยู่ : 19 ม.22 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6544243


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -