สินค้าOTOP มะเขือเทศเชอรี่อบแห้ง

รหัสขนส่ง : 501114
รหัสผู้ประกอบการ : 500900257
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะเขือเทศเชอรี่อบแห้ง
ระดับดาว : 5
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์ จำกัด
กำลังการผลิต/เดือน : 1600 กิโลกรัม
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 102.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 72 ม.12 ถนนพระบารมี ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-051021


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า