หน้าแรกOTOP เชียงใหม่OTOP 3 ดาวสินค้าOTOP ภาพเขียน

สินค้าOTOP ภาพเขียน

รหัสขนส่ง : 504044
รหัสผู้ประกอบการ : 501300033
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ภาพเขียน
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านออมสิน
กำลังการผลิต/เดือน : 150
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 4,500.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : Amariga lao England
ที่อยู่ : 230B12-13 ม.3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-390302


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -