สินค้าOTOP ผ้าไหมยกทองเชียงใหม่

รหัสขนส่ง : 503108
รหัสผู้ประกอบการ : 501900002
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมยกทองเชียงใหม่
ระดับดาว : 3
ชื่อผู้ประกอบการ : ร้านเชียงใหม่ซิลค์
กำลังการผลิต/เดือน : 2
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 15,000.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : มาเลเซีย,บรูไน
ที่อยู่ : 104 ม.1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3686682,053422423


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า