สินค้าOTOP ผ้ายกดอก

รหัสขนส่ง : 503246
รหัสผู้ประกอบการ : 500200010
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ายกดอก
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่แม่เตี๊ยะ
กำลังการผลิต/เดือน : 300 ผืน
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 300.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1911156


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า